10.24121/dh.2021.S1.36

1-es típusú diabeteses betegek perifériás és autonóm idegrendszeri funkciójának felmérése a felnőttgondozásba kerülésük idején

Vágvölgyi Anna dr.,(1) Maróti Ágnes dr.,(2) Szűcs Mónika,(3) Póczik Csongor,(1) Urbán-Pap Dóra,(3) Baczkó István dr.,(4) Orosz Andrea dr.,(4) Nemes Attila dr.,(1) Csajbók Éva dr.,(1) Sepp Krisztián dr.,(1) Kempler Péter dr.,(5) Várkonyi Tamás dr.,(1) Lengyel Csaba dr.(1)

Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Belgyógyászati Klinika, Szeged,1 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged,2 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged,3 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,4 Semmelweis Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest5

Összefoglalás

Bevezetés

Az 1-es típusú cukorbetegség (T1DM) miatt diabetológiai gondozásban lévő fiatalok neuropathiás státusza kevéssé ismert a tranzíció, vagyis a pediátriai ellátásból a felnőttdiabetológiai gondozásba kerülésük idején.

Célok

Az egészséges önkéntesek bevonásával történt összehasonlító vizsgálat célja e speciális betegpopuláció neuropathiás státuszának felmérése és a potenciálisan szükséges korai szűrési igények meghatározása volt.

Módszerek

A vizsgálat 29 fiatal T1DM-es beteg ([átlag±SD]; kor: 22,4±2,9 év, HbA1c: 8,5±2,1%, 13 férfi/16 nő) és 30 egészséges önkéntes (kor: 21,5±1,6 év; HbA1c: 5,3±0,3%, 12 férfi/18 nő) bevonásával történt. A vegetatív idegrendszer állapotának felmérésére négy standard kardiovaszkuláris reflextesztet alkalmaztunk. A komplex perifériás szenzoros neuropathiás felmérés Neurometer®, Neuropad®, Tiptherm®, Monofilament® és Rydel–Seiffer-hangvilla tesztekkel történt.

Eredmények

A T1DM-betegeket Rydel–Seiffer-hangvillával vizsgálva a mindkét oldali radiuson szignifikánsan csökkent vibrációérzet igazolódott (jobb oldal érzetküszöb: 7,5±1,0 vs. 7,9±0,3; bal oldal érzetküszöb: 7,5±0,9 vs. 7,9±0,3, p\<0,05) a kontrollokhoz képest. A Tiptherm®-teszt szignifikánsan magasabb hőmérséklet-érzékelési károsodást igazolt (11 kóros vs. 1 kóros, p\<0,001) a T1DM-csoportban, míg a Neurometer®, Neuropad®, Monofilament® és a kardiovaszkuláris reflextesztek nem igazoltak szignifikáns különbséget a két csoport között. A T1DM-es fiatalok esetében szignifikánsan magasabb nyugalmi diasztolés vérnyomásérték (80±9 vs. 74±8 Hgmm, p\<0,01) mutatkozott, míg a nyugalmi szisztolés vérnyomásértékeik (127±26 vs. 121±13 Hgmm) kapcsán szignifikáns eltérés a kontrollokhoz képest nem volt igazolható.

Megbeszélés

Gondozásuk átadása kapcsán vizsgált 1-es típusú diabeteses fiatal betegekben a kontrollcsoporttal összehasonlítva szignifikáns kardiovaszkuláris autonóm neuropathiás eltérés nem igazolódott, míg a perifériás szenzoros funkció károsodása Rydel–Seiffer-hangvillával és Tiptherm®-teszttel kimutatható volt felnőttgondozásba kerülésük idején.

Diabetologia Hungarica 2021; 29(Suppl.1): 56-57.