10.24121/dh.2021.S1.3

A diabetes és a fogágybetegség kapcsolata a dohányzás tükrében

Battancs Emese dr.,(1) Lengyel Csaba dr.,(2) Várkonyi Tamás dr.,(2) Nyiraty Szabolcs dr.,(2) Gheorghita Dorottya dr.,(1) Eördegh Gabriella dr.,(3) Baráth Zoltán dr.,(4) Antal Márk dr.(1)

Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék, Szeged,1 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Szeged,2 Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Szeged,3 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék, Szeged4

Összefoglalás

A parodontitis komoly fogászati problémát jelent a felnőtt populáció körében és számos szisztémás betegséggel hozható összefüggésbe, így például kardiovaszkuláris betegségekkel, psoriasissal, osteoporosissal és a diabetes mellitussal (DM). A dohányzás további súlyosbító tényezőként szerepel, mind a parodontális, mind a szisztémás betegségek esetén.

Vizsgálatunk során a DM és a parodontitis kapcsolatát vizsgáltuk a dohányzás tükrében. Egyes közlemények a két tényező egymásra való hatását, míg mások a súlyosbító hatást is vizsgálták, de a dohányzás szinergista hatását ez idáig nem bizonyította egyetlen vizsgálat sem.

Vizsgálatunkban az elsődleges vizsgálati kritérium a DM és a dohányzás volt, külön vizsgáltuk a DM két fő típusát, az 1- és a 2-es típust. A DM kontrolláltságát három HbA1c-érték átlagával jellemeztük. A parodontális állapotot klinikai szűrővizsgálat során rögzítettük, amely során a tasakmélységet, szondázási vérzést, tapadásveszteséget, plakk jelenlétét vizsgáltuk. A dohányzás meglétét egy önbevallásos kérdőív alapján rögzítettük. Összesen 128, nemben és korban egymásnak megfeleltetett pácienst vizsgáltunk, 64 diabeteses és 64 kontroll résztvevőt. A dohányzás megléte szerint 2 alcsoportot vizsgáltunk.

Az egészséges nem dohányzó, kontrollcsoportban a parodontális státusz normális eloszlást mutat, dohányzás hatására a fogágy állapota romlik, míg ha a DM is társul a dohányzás mellé, a fogágybetegség súlyossá válik. A jelen vizsgálat alapján a dohányzás a legfőbb, rapidan ható súlyosbító tényező, míg a DM csak enyhébb, módosító tényezőként szerepel. T2DM esetén súlyosabb fogágyállapotra számíthatunk, ezt igazolja, hogy ebben a csoportban szignifikánsan kevesebb fogszám volt igazolható. Szignifikáns összefüggést ugyan nem tudtunk kimutatni a DM kontrolláltsága és a fogágybetegség között, de rosszul kontrollált DM esetén súlyosabb parodontális elváltozásokat detektáltunk.

Vizsgálatunk megerősítette a dohányzás káros hatását. A fogágy állapotát illetően a legrosszabb eredmények a dohányzó DM-es betegek körében voltak megfigyelhetőek, így igazoltuk a DM és a dohányzás szinergizmusát.

Diabetologia Hungarica 2021; 29(Suppl.1): 8-9.