10.24121/dh.2021.S1.29

Szérumglükózszint és plazmaaminosav-paraméterek a COVID-19-infekció kimenetelének lehetséges prediktorai

Molnár Gergő Attila dr.,(1) Bánfai Gábor dr.,(2) Kanizsai Péter dr.,(2) Csontos Csaba dr.,(3) Kun Szilárd dr.,(1) Lakatos Ágnes dr.,(4) Lajtai Anikó dr.,(4) Miseta Attila dr.,(4) Wittmann István dr.(1)

Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum, Pécs,1 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Sürgősségi Orvostani Tanszék, Pécs,2 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs,3 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Laboratóriumi Medicina Intézet, Pécs4

Összefoglalás

Bevezetés

A COVID-19-fertőzés az esetek egy részében komoly szövődményekkel, így gépi lélegeztetési igénnyel vagy a beteg halálával járhat. Klinikai Központunkban rutin diagnosztika céljából üzembe helyezésre került egy komplex HPLC-rendszer, amely alkalmas plazmában és vizeletben valamennyi szabad aminosav mennyiségi meghatározására, így pl. korai renális tubuláris károsodás (aminoaciduria) kimutatására.

Célkitűzés

Vizsgálatunkban a COVID-19-fertőzés kimenetelét meghatározó tényezőket kerestük.

Módszerek

A vizsgálati időperiódusban a PTE KK COVID Sürgősségi Ambulanciáját felkereső, igazolt COVID-fertőzött betegek klinikai adatainak utólagos feldolgozását végeztük el, különös tekintettel a klinikai, laboratóriumi paraméterekre és a fent említett, a rutin betegellátás kapcsán mért aminosav-paraméterekkel. A COVID-SBO-ra került betegek válogatás nélkül kerültek bevonásra a retrospektív elemzésbe. Mann–Whitney U teszt segítségével hasonlítottuk össze az elhunyt és túlélő betegek adatait, illetve a lélegeztetésre szoruló és arra nem szoruló betegek adatait. ROC görbe analízist és logisztikus regressziós vizsgálatot is végeztünk

Eredmények

A diabetes jelenléte és a mortalitás között (p=0,019), valamint a diabetes és lélegeztetés között is szignifikáns kapcsolat volt (p=0,006). Az elhunyt betegek idősebbek voltak, szérumglükóz‑, szérumkreatinin‑, káliumszintjük, GOT‑, LDH‑, troponin‑, D-dimer‑, CRP‑, prokalcitonin‑, interleukin-6-szintjük magasabb volt (mind p\<0,05), 42,3%-uk diabeteses volt. Nem volt különbség az elhunytak és túlélők között a nemben (p=0,438) és a ferritinszintekben (p=0,163). Az elhunytak plazmájának szerin‑, glicin‑, treonin‑, triptofánszintje alacsonyabb (p\<0,01), míg tirozin- és fenilalanin-szintje magasabb (p\<0,05), az arginin, metionin, prolin frakcionált exkréciója magasabb volt (p\<0,05) a túlélőkénél. Az aminosav-paramétereket tartalmazó modellben a kor, a COVID-pneumonia súlyossági score-ja, a treonin és fenilalanin plazmaszintje volt a mortalitás független prediktora, az aminosavak nélküli modellben a glükóz, a kor, a D-dimer, az interleukin-6-szint volt prediktornak. A lélegeztetett és nem lélegeztetett betegek között a különbség volt pl. a diabeteses betegek arányában (53 vs. 21%), a pneumonia CT-score-jában, a glükózszintben és a vesefunkcióban is (p\<0,01). Logisztikus regresszióval a CT-score, a troponin, a glicin szérumszintje és frakcionált exkréciója volt független prediktor, a modellben maradt a plazmaglükózszint is. Az aminosavak nélküli modellekben csak a CT-score volt szignifikáns prediktora a lélegeztetési igénynek.

Értékelés

A szérumglükózszint, a plazma-aminosavszintek – mint lehetséges metabolikus markerek – és egyes aminosavak renális kiválasztásának mértéke befolyásolja a COVID-19-fertőzés kimenetelét egyéb klinikai paraméterek, pl. a CT-score, életkor mellett.

Diabetologia Hungarica 2021; 29(Suppl.1): 45-46.