10.24121/dh.2021.S1.24

CAPTURE: keresztmetszeti vizsgálat kardiovaszkuláris betegség aktuális (2019-es) prevalenciájának felmérésére felnőtt 2-es típusú cukorbetegek körében Magyarországon

Lengyel Csaba dr.,(1) Vass Viktor dr.,(2) Heller József dr.,(3) Simonyi Gábor dr.(4)

Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Belgyógyászati Klinika, Szeged,1 XVI. Kerületi Szakrendelő, Budapest,2 Novo Nordisk Hungária, Budapest,3 Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest4

Összefoglalás

Míg Magyarországon a gyógyszerrel kezelt 2-es típusú diabeteses (T2DM) betegek száma 2016. január 1-én 724 978 volt (a magyar lakosság 7,27%-a), addig kevés adat áll rendelkezésre kardiovaszkuláris (CV) betegség prevalenciájára T2DM-es betegekben.

A CAPTURE vizsgálat manifeszt CV betegség aktuális (2019-es) prevalenciáját mérte fel egy a T2DM-es populációt jól reprezentáló mintában 13 országban. A jelen előadásban a magyarországi eredmények kerülnek bemutatásra.

A CAPTURE (NCT03811288; NCT03786406) vizsgálat egy nemzetközi, beavatkozással nem járó, keresztmetszeti tanulmány volt. Magyarországon a vizsgálatba szakorvosi kontrollvizitre érkező, 18 évnél idősebb T2DM-es betegeket vontak be, érkezési sorrendben, 2018. december és 2019. szeptember között. A viziten részletesen feljegyezték a betegek demográfiai és klinikai adatait. A begyűjtött adatokból leíró elemzést végeztek.

Magyarországon 400 T2DM-es felnőtt beteg vett részt a CAPTURE vizsgálatban, a következő medián (interkvartilis tartomány, IQR) kiindulási értékekkel: életkor 65,0 (58,0–71,0) év, diabetestartam 12,5 (7,7–18,7) év, HbA1c 7,2 (6,6–8,1)%, valamint a BMI 31,5 (28,3–34,9) kg/m2; a betegek 51,5%-a volt nő. Összességében a CV betegség prevalenciája 35,0% (95%-os CI: 30,3; 39,9) volt, ami az esetek többségében (29,5%, 95%-os CI: 25,1; 34,2) atherosclerotikus CV betegségként került besorolásra. Betegségcsoportonként a prevalenciaeredmények: coronariabetegség 17,0% (95%-os CI: 13,4; 21,0), cerebrovaszkuláris betegség 8,8% (95%-os CI: 6,2; 12,0), carotis artéria betegség 6,0% (95%-os CI: 3,9; 8,8), ritmuszavar 7,5% (95%-os CI: 5,1; 10,5), szívelégtelenség 5,5% (95%-os CI: 3,5; 8,2), perifériás artériás betegség 4,0% (95%-os CI: 2,3; 6,4), aortabetegség 0,3% (95%-os CI: 0,0; 1,4).

A CAPTURE volt az első olyan nemzetközi, keresztmetszeti tanulmány, amely standardizált módszertannal értékelte CV betegség prevalenciáját T2DM-es felnőttek körében. Ennek során kimutatásra került, hogy Magyarországon körülbelül 3-ból 1 felnőtt T2DM-es betegnek van manifeszt CV betegsége. A CV betegség magyarországi prevalenciája hasonló a globális prevalenciához (35,0% vs. 34,8%).

Diabetologia Hungarica 2021; 29(Suppl.1): 38-39.