10.24121/dh.2021.S1.11

Diabeteses retinopathia szűrése diabeteses betegek körében telemedicinás eszközzel Csongrád megyében

Eszes Dóra Júlia,(1) Szabó Dóra Júlia dr.,(2) Russell, Greg,(3) Lengyel Csaba dr.,(4) Várkonyi Tamás dr.,(4) Paulik Edit dr.,(1) Nagymajtényi László dr.,(1) Facskó Andrea dr.,(2) Petrovski Goran dr.,(5) Petrovski Beáta Éva(5)

Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Népegészségtani Intézet, Szeged,1 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szemészeti Klinika, Szeged,2 Eyenuk Inc., Clinical Development, Woodland Hills, CA, USA,3 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika, Szeged,4 Center for Eye Research, Department of Ophthalmology, Oslo University Hospital and Institute for Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway5

Összefoglalás

Bevezetés

A diabetes mellitus (DM) napjaink egyik legnagyobb egészségügyi kihívása világszerte. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra a diabeteses retinopathia (DR) lesz a látásvesztés leggyakoribb oka az iparosodott országok aktív lakosságában. Kutatásunk célja a DR gyakoriságának és megjelenési stádiumainak felmérése volt kézi kamerás fundusvizsgálattal Csongrád megyei diabeteses betegek körében. Vizsgáltuk még a DR kialakulásának rizikófaktorait, valamint a diabetológiai és szemészeti szűréseken való részvételi hajlandóságot.

Módszerek

A keresztmetszeti vizsgálatban 18 év feletti betegek vettek részt. A kézi kamerás (Smart­scope Pro Optomed, Finnország) fundusvizsgálat eredményei a Spectra DR szoftver (Health Intelligence, Anglia) segítségével kerültek elemzésre. Rögzítésre került a résztvevők visusa, HbA1c-szintje, a diabetes típusa (T1DM/T2DM), illetve önkitöltős kérdőív segítségével a betegek önértékelt egészségi állapota és egészségmagatartása.

Eredmények

A kérdőívet 787 beteg töltötte ki, illetve vett részt a fundusfotózáson; a képek 46,2%-a volt kiértékelhetetlen. Az 1-es típusú DM (T1DM) és a 2-es típusú DM (T2DM) megoszlása 13,5%, illetve 86,5% volt. A T1DM-es esetek 25%-ában, a T2DM-es esetek 33,5%-ában fordult elő DR. A nem, az életkor és a családi állapot nem mutatott szignifikáns kapcsolatot, míg a szocio-ökonómiai státusz szignifikáns összefüggést mutatott a DR előfordulásával a T1DM csoportnál. Egyik DM csoportban sem volt szignifikáns összefüggés a DR és az egészségi állapot önértékelése, illetve az egészségmagatartás között. Enyhe non-proliferativ retinopathia maculopathia nélkül a DR-esetek 6%-ánál fordult elő a T1DM csoportban, illetve 23%-ban a T2DM csoportban, míg enyhe non-proliferativ retinopathia maculopathiával 82%-ban volt a T1DM csoport DR esetei között és 66%-ban a T2D csoport DR esetei között. A közepes non-proliferativ retinopathia maculopathiával és az aktív proliferativ retinopathia maculopathiával egyaránt 6%, illetve 7% arányban fordultak elő a T1DM-es és T2DM-es páciensek DR csoportjaiban. A HbA1c-szint hatással volt a diabetológiai szűréseken történő megjelenésre.

Következtetések

A vizsgált populációban a DM és a DR előfordulása megegyezett a magyarországi trendekkel, ugyanakkor a DR látást veszélyeztető, súlyos formái valamivel gyakrabban fordultak elő. A szocio-ökonómiai státusz elsősorban a T1DM-es esetekben volt hatással a DR fokára. A kézi funduskamerák használata a DR-szűrésekre egyszerűnek és dinamikusnak tűnik, a telemedicinális eszközök jobb használhatóságának érdekében azonban szükség van a fundusfelvétel-készítés magasabb hatásfokára, különösen a nem tiszta törőközegek esetében.

Diabetologia Hungarica 2021; 29(Suppl.1): 20-21.