10.24121/dh.2020.S1.60

Az alfa-liponsav-kezelés emeli a szérum progranulinszintjét diabeteses neuropathiában

Nádró Bíborka dr., Sztanek Ferenc dr., Lőrincz Hajnalka dr., Szentpéteri Anita dr., Molnár Ágnes, Seres Ildikó dr., Páll Dénes dr., Paragh György dr., Harangi Mariann dr.

Debreceni Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Betegségek Tanszék, Debrecen

Összefoglalás

Bevezetés

A progranulin (PGRN) számos sejttípus, köztük az idegsejtek és a leukociták által termelt glikoprotein. Pleiotróp növekedési faktor-szerű fehérjeként a PGRN részt vesz a sebgyógyulás és az idegsejt-regeneráció folyamatában. Direkt módon kötődik a tumor nekrózis faktor-alfa (TNF-α) receptor 1 és 2-höz, amelyen keresztül anti-inflamma­torikus hatást fejt ki. Az antioxidáns hatású alfa-liponsav (ALA) a diabeteses neuro­pathiában elterjedten alkalmazott gyógyszer, amely javítja az idegvezetést és csökkenti a neuropathiás fájdalmat.

Kitűzött célok

Az ALA-kezelés PRGN-szintre kifejtett hatását korábban nem vizsgálták.

Módszerek

Ötvennégy 2-es típusú diabeteses beteget vontunk be a vizsgálatba. A PGRN, aszimmetrikus dimetilarginin (ADMA), ICAM-1, VCAM-1, oxidált LDL és TNF-α szérumszintjét ELISA módszerrel határoztuk meg. Az idegvezetési sebességet az áramérzet-küszöbérték (current perception threshold; CPT) teszt segítségével mértük. Az autonóm funkció értékelésére a Ewing-féle standard kardiovaszkuláris reflexteszt értékeinek (CAS) átlagát alkalmaztuk.

Eredmények

A szérum PRGN-szintje szignifikánsan emelkedett (33,3±7,2 vs. 36,2±7,9 ng/ml, p<0,05) a 6 hónapos, napi 600 mg ALA-kezelés hatására, míg a szérum ADMA-szintje szignifikáns mértékben csökkent. A CPT- és CAS-értékek szignifikáns mértékben javultak az ALA-kezelés hatására. Szignifikáns negatív korrelációt találtunk az ADMA- és PRGN-szint változása között, míg szignifikáns pozitív korreláció igazolódott az ICAM-1 és VCAM-1, valamint a PRGN szintjei között.

Értékelés

Eredményeink alapján az ALA-kezelés alkalmazása emeli az idegvezetési sebességet diabeteses neuropathiában. A szérum PRGN-szintjének emelkedése az ALA-kezelés endothel­funkcióra, valamint neurongyulladásra és -regenerációra kifejtett kedvező hatására utalhat.

Diabetologia Hungarica 2020; 28(Suppl.1): 89-90.